Former for amyloidose

Innhold

 • Skader på kroppen under amyloidose
 • Funksjoner av primær amyloidose
 • Funksjoner av sekundær amyloidose
 • Familie amyloidose
 • Beta-2 mikrooglobulin Amyloidose
 • Lokal amyloidose • Skader på kroppen under amyloidose

  Former for amyloidoseAmyloidose er en gruppe sykdommer som oppstår på grunn av avsetning av visse proteiner (proteiner), kalt amyloid, i forskjellige organismvev. Amyloidproteinet kan bli utsatt i lokaliserte steder og ikke skade kroppens vev. En slik form for amyloidose kalles lokalisert amyloidose.

  Amyloidose, som påvirker vevet i hele organismen, kalles vanlig amyloidose. Felles amyloidose kan forårsake alvorlige endringer som faktisk kan forekomme i enhver kropps kropp.

  Amyloidose kan oppstå uavhengig eller «Sekundær» Som et resultat av en annen sykdom, inkludert komplekse myelom, kroniske infeksjoner (som tuberkulose eller osteomyelitt), eller kroniske inflammatoriske sykdommer (som revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt). Over tid kan amyloidose også spre seg til visse deler av kroppen. En slik lokalisert form for amyloidose gir ikke vanlige komplikasjoner på andre deler av kroppen. Protein, som blir utsatt i hjernen til pasienter med Alzheimers sykdom, er form av amyloid.

  Felles amyloidose er klassifisert av tre hovedtyper som varierer betydelig fra hverandre. Det er en kode som består av to bokstaver, som begynner med bokstaven A (Amyloidose). Den andre bokstaven i koden angir protein, som blir utsatt i vevet i denne spesielle typen amyloidose. For tiden skiller primær amyloidose (AL), sekundær amyloidose (AA) og arvelig (ATR).

  I tillegg inkluderer andre former for amyloidose beta-2 mikrooglobulin amyloidose og lokalisert amyloidose.  Funksjoner av primær amyloidose

  Primær amyloidose, eller AL, oppstår når en spesiell benmargscelle (plasmacelle) plutselig produserer en økt del av protein, som kalles en lettkjede. Innskudd i vevet av mennesker med primær amyloidose er al proteiner. Primær amyloidose kan forekomme sammen med benmarg plasmacellekreft, som kalles kompleks myelom. Primær amyloidose er ikke forbundet med andre sykdommer, men dette er en sykdom som vanligvis krever kjemoterapi. Noen forskere har bevist fordelen av stamcelletransplantasjon som en av metodene for behandling av primær amyloidose.  Funksjoner av sekundær amyloidose

  Når amyloidosen forekommer for det andre som et resultat av en annen sykdom, som for eksempel komplekse myelom, kroniske infeksjoner (for eksempel tuberkulose eller osteomyelitt) eller kroniske inflammatoriske sykdommer (for eksempel revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt), er en slik tilstand kalt sekundær amyloidose eller aa. Amoloid stoff, som blir utsatt med sekundær amyloidose, kalles AA proteiner. Behandling av personer med sekundær amyloidose er rettet mot behandling av grunnårsakene til sykdommen i hver enkelt pasient.  Familie amyloidose

  Familie Amyloidose, eller Aktra, er en sjelden form for arvelig amyloidose. Amilideformasjon i arvelig amyloidose består av proteintranstitin, eller en lastebil som dannes i leveren. Familie Amyloidosis kalles autosomal dominerende i genetisk terminologi. Dette betyr at barn født av foreldre med amyloidose, det er 50% sjanse for arv av denne sykdommen.  Beta-2 mikrooglobulin Amyloidose

  Beta-2 mikroglobulin amyloidose oppstår når pasienter som gjennomgår dialyseprosedyrer begynner amyloidavsetninger. Amyloidavsetninger består av beta-2 mikrooglobulinprotein og ligger ofte i nærheten av leddene.  Lokal amyloidose

  Mange former for lokal amyloidose er et resultat av amyloidavsetninger i kroppens spesielle soner, og avviger fra de generelle former for amyloidose som kan finnes i hele kroppen. Lokale amyloidosiske innskudd kan finnes i hjernen på grunn av Alzheimers sykdom. Med alderen kan amyloidet utvikles lokalt og deponeres i forskjellige vev i kroppen.

  Leave a reply